Subvencións a programas de estadías formativas en entidades e empresas vinculadas a sectores económicos estratéxicos de Galicia (Programa xuventude Mentoring na empresa)

Subvencións a programas de estadías formativas en entidades e empresas vinculadas a sectores económicos estratéxicos de Galicia (Programa xuventude Mentoring na empresa) Organismo: Consellería de Política Social e Xuventude Plazo de presentación de solicitudes: 22/06/2023 ao 21/07/2023 Obxectivo: Reforzar a empregabilidade e as habilidades e competencias profesionais das persoas mozas rexistradas no SNGJ, non ocupadas e … Leer más

Subvencións para o financiamento de accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas 

Subvencións para o financiamento de accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas Organismo: Consellería de Emprego e Igualdade Plazo de presentación de solicitudes: 16/06/2023 ao 30/09/2023 Obxectivo: Financiar programas de formación con compromiso de contratación destinados á cualificación profesional das persoas traballadoras desempregadas, que estarán dirixidos á adquisición e mellora das competencias … Leer más

EU4H-2023-JA-08: Subvenciones directas a las autoridades de los Estados miembros: creación de nuevas redes de conocimientos especializados sobre el cáncer y las afecciones oncológicas (CR-g-23-40.2)

EU4H-2023-JA-08: Subvenciones directas a las autoridades de los Estados miembros: creación de nuevas redes de conocimientos especializados sobre el cáncer y las afecciones oncológicas (CR-g-23-40.2) Plazo de presentación de solicitudes: hasta 31 de julio El Misterio de Sanidad ha publicado en el siguiente enlace la convocatoria con el procedimiento a seguir para solicitar esta subvención: https://www.sanidad.gob.es/profesionales/programasEuropeosSalud/docs/Info_Programa_Salud_para_web_MS_plan_2023_3ra_convocatoria.pdf. … Leer más

EU4H-2023-JA-07: Subvenciones directas a las autoridades de los Estados miembros: creación de una red europea de infraestructuras integrales contra el cáncer (CR-g-23-40.1)

EU4H-2023-JA-07: Subvenciones directas a las autoridades de los Estados miembros: creación de una red europea de infraestructuras integrales contra el cáncer (CR-g-23-40.1) Plazo de presentación de solicitudes: hasta 31 de julio El Misterio de Sanidad ha publicado en el siguiente enlace la convocatoria con el procedimiento a seguir para solicitar esta subvención: https://www.sanidad.gob.es/profesionales/programasEuropeosSalud/docs/Info_Programa_Salud_para_web_MS_plan_2023_3ra_convocatoria.pdf. Más información